Danh mục sản phẩm
Tin tức - sự kiện


HÓA CHẤT KHỬ TRÙNG

photo
CHLORHEXIDINE/HIBITANE/CHLORHEXIDINE...
Chlorhexidine/Hibitane/Chlorhexidine Bas Alternate Names        :    1,6 -bis(4-chloro-phenylbiguanido)henane Cas Number ...

chi tiếtChi tiết
photo
CHLORHEXDINE DIHYDRO...
Chlorhexdine dihydrochloride -hydrochloride Uipac Names             :    (1E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-chloroanillino)methylidene]hexyl]-1-[amino-(4-chloroanillino)methyllidene]guanidine;dihydrochloride Cas...

chi tiếtChi tiết
photo
CHLORHEXIDINE ACETATE/...
Chlorhexidine acetate/diacetate Cas Number               :   56-95-1 Purity                          : ...

chi tiếtChi tiết
photo
CHLORHEXIDINE GLUCONATE...
Chlorhexidine Pluconate Powder Name    :      Chlorhexidine Pluconate Powder Color                   :     ...

chi tiếtChi tiết
photo
1,6 - BIS(CYANOGUANI...
1,6-Bis(cyanoguanidino)hexane Alternate Names        :  N',N''''-Dicyano-N,N'''-hexanediyl-di-guanidine; N,N'''-1,6-Hexanediylbis(N'-cyanoguanidine)  Cas...

chi tiếtChi tiết
photo
ETHYLENDIAMINE DIHYD...
Ethylendiamine dihydrochloride Name                         :   Ethylendiamine Dihydrochlorid  Cas Number   ...

chi tiếtChi tiết
photo
PHENOLPHTALEIN
Phenolphtalein Alternate Names        :   3,3 bis(4-hydroxyphenyl) isobenzofuran-1(3H)-one Cas Number         ...

chi tiếtChi tiết
photo
DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM...
Didecyl dimethyl ammonium chloride Alternate Names        :   N-Decyl-N,N-Dimethyldecan-1-aminium chloride Cas Number ...

chi tiếtChi tiết
photo
BENZETHONIUM CHLORID...
Benzethonium chloride Alternate Names        :   (Diisobutylphenoxyethy) dimethylbenzylammonium chloride,Phemerol chloride Cas...

chi tiếtChi tiết
photo
BENZALKONIUM CHLORIDE...
Benzalkonium chloride solution (50%/80%) Cas Number               :  63449-41-2 Chemical  Formula    :   C21H38NCL Origin ...

chi tiếtChi tiết
photo
POLYHEXAMETHYLEN GUANIDINE...
Polyhexamethylen guanidine hydrochloride powder Alternate Names        :   PHMG; Polyhexamethylene guanidine hydrochloride Cas...

chi tiếtChi tiết
photo
POLYHEXAMETHYLEN GUANIDINE...
Polyhexamethylen guanidine hydrochloride crystal Cas Number               :  57028-96-3 Chemical  Formula    : ...

chi tiếtChi tiết