PPG-20 Methyl Glucose Ether .

PPG-20 METHYL GLUCOSE ETHER ĐỊNH NGHĨA THEO COSING (CHÂU ÂU) Ứng dụng :hair conditioning, skin conditioning Mô tả : poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, ether with meth

PPG-20 Methyl Glucose Ethe

Danh mục sản phẩm
Tin tức - sự kiện


PPG-20 Methyl Glucose Ether .